Friday, November 16, 2012

Walk a mile in my shoes


Det hände en sak igår kväll som gjorde att jag tog åt mig lite mer än vad jag brukar. Jag fick höra av den personen att "jag inte ser sjuk ut". Nej fibromyalgi är inget som syns utanpå och jag har inte det stämplat i pannan. Jag har det inte värst på något vis, det är absolut inte det jag vill säga, jag vet att jag ändå har ett ganska normalt liv trots allt och att många lever med hemska sjukdomar och kan inte leva ett normalt liv trots att de såklart vill. Men jag önskar så att vi alla kan försöka vara mer ödmjuka och hänsynsfulla mot varandra, istället för att döma någon människa så fort. Du kan inte veta allt om en människa genom att bara titta på den och även om du tycker dig känna den människan ganska väl så vet du ändå inte allt. Tänk på det! Innan du dömer någon så gå en mil i dennes skor! Ett ganska bra talesätt som jag vill dela med mig av idag! Jag måste själv tänka mer på detta, jag vill inte vara en person som dömer så fort innan jag vet hela bakgrunden. 

Sedan skulle det synas mer på mig att jag har värk om jag slutade ta mina tre olika värktabletter, absolut. Men då skulle jag inte kunna leva ett normalt liv som jag vill. Så nu får jag leva med det att jag måste ta dem, även om det inte alltid känns så kul att proppa kroppen full med starka värktabletter. Det känns inte snällt mot kroppen, men jag accepterar att det får vara så. Jag vet alternativet och det är inget jag vill ha. 
Så min önskan är att vi alla kan försöka vara mer hänsynsfulla mot varandra! Hjälp någon istället för att stjälpa den personen! Det ger dig själv mer tillfredsställelse samtidigt som du gör något bra för en annan människa.

English: Something happened last night that made me a bit sad, I usually don't bother. That person told me that "I don't look sick". Well no, fibromyalgia isn't visible on the outside and I don't have a stamp on the forehead saying it. I don't have the worst by any means, I can't or won't say that, I know that my life is pretty normal after all and there is many people living with horrible diseases and can't live normal lives although they want that. But I wish that we all could try to be a bit more humble and considerate towards ecah other, instead of judging a person so quickly. You can't know everything about a person by just looking at them and even if you think you know that person pretty well you don't know everything. Think about that! before you judge anyone walk a mile in their shoes! A pretty good saying that I want to share to day. I need to think about this myself, I don't want to that judge so quickly, and even before I know their whole background.

Sure, my pain would be more visible if I wouldn't take my painkillers, absolutely. But then I couldn't live a normal life as I want to. So now I have to live with the knowledge that I need them, even if it doesn't feels so fun stuff my whole body with very stron painkillers. It doesn't feel so nice to my body, but I accept that it has to be that way. I know the alternative and I don't want that. 
So my wish is that we all can try to be more considerate towards each other! Help someone instead of knocking them over. It will give yourself more satisfaction at the same time that you'll do good to someone.

4 comments:

 1. Fint skrivet. :) Det är alldeles för lätt att döma för fort. :/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack så mycket! Ja visst är det, därför är det bra att vi påminner oss själva ibland. :-)

   Delete
 2. Ann-Sofie – we Swedes are world champions on have an opinion on people - we have always something to say about the person that left the room. There is so many people that have illness and that are sick that isn’t noticeable from the outside – and people that say things like that are very small minded and unhappy people. I know it hurts, but it’s nothing to take notice off – they are the one with the biggest problem. You know what is wrong – and you don’t have to justify your illness for anyone. I think it’s fantastic that you can look great and be full of pain.
  You should be proud of yourself. Don’t let the “little people” bothering you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank's Viveka I'm proud of myself, but yoy know some days, a certain kind of words get's to you and some days they don't, and that day it got to me...

   Delete

Kommentera eller fråga gärna! Please comment or ask questions!